Share on Facebook
Share on Twitter
email
  • facebook
  • twitter
  • email

Blodtypedietten

Naturopaten Dr. Peter D'Adamo og hans far tok tusenvis av blodprøver av sine pasienter, kartla såkalte ”lektiner” og sammenholdt resultatene med opplysninger om hvilke typer matvarer pasientene tålte best. Resultatet ble presentert som ”Blodtypedietten”, der D’Adamo gir råd for hvilket kosthold som passer til mennesker med blodtype A, B, AB og 0. Han forklarer også hva som karakteriserer deres immunsystem og hvilke sykdommer de er mest utsatt for.

Grunnlaget for blodtypedietten er at menneskenes blodtyper har utviklet seg gjennom tidene samtidig med at menneskene forandret livsførsel og kosthold. Cro Magnon- menneskene var hovedsakelig nomadiske jegere, og de hadde blodtype 0 (null). De jaktet på store byttedyr, og etter hvert som menneskestammen vokste ble dyrene utryddet i område for område. For 20 000 år siden vandret Cro Magnon fra Afrika videre til Asia og Europa, og de spredte seg også, på ukjent vis, til Australia og Nord- og Syd-Amerika. Cro-Magnon traff neandertalerne i Europa, der de to menneskerasene med tiden smeltet sammen.

Blodtype A ble utviklet i Europa for 15-20 000 år siden. A står for "agrarian", og utviklingen fant sted etter at menneskene ble bofaste jordbrukere. Blodtype A ble tilpasset mat fra ulike kornslag og grønnsaker. Det tilhørende immunsystemet tilpasset seg samfunn der mennesker bodde tett og samarbeidet, og utviklet bedre resistens for smittsomme sykdommer som kolera, kopper og pest. (Også i dag er mennesker med blodtype 0 mer utsatt for infeksjonssykdommer enn de med blodtype A.)

En mutasjon som fant sted i Himalayas høyland for 10-15 000 år siden ga opphav til blodtype B blant steppenomader i Mongolia og Kaukasus som levde av kvegdrift. B står for "balanse", som er et uttrykk for en kombinasjon av 0-typenes kjøttdiett og A-typenes hovedsakelige vegetariske kosthold.

Blodtype AB er et forholdsvis nytt fenomen, og finnes bare hos 5 % av verdens befolkning. Man mener nomade- og krigerfolk med blodtype B slo seg ned i restene av romerriket og andre europeiske kulturer. Resultatet er en kompleks og tilpasningsdyktig type mennesker som avspeiler vår rastløse, moderne tid.

De som har blodtype A utvikler antistoffer mot andre blodtyper, og derfor må man få tilført blod av samme type ved blodoverføringer. Det samme gjelder også 0 og B. Det spesielle med blodtype AB er at den ikke har antistoffer mot de andre blodtypene, og derfor kan de med AB motta alle typer blod. Imidlertid kan ikke AB-blod overføres til mennesker med andre blodtyper.

Maten og immunsystemet:
Maten er den miljøfaktoren t som påvirker kroppen i størst grad, og derfor finnes det flere immunceller i tarmkanalen enn i noen annen del av kroppen. Immunsystemet er utviklet i løpet av de 3-4 millionene år det har tatt siden de første menneskene levde på jorda. Forandringer i kostholdet de siste 30-100 år har ennå ikke ført til noen omprogrammering av hva immunsystemet oppfatter som gunstig eller skadelig mat. Blodtype A-menneskene, som er tilpasset jordbruk, har høyest toleranse for kornsorter, og kan lettere reagere negativt på melkeprodukter som utgjorde basiskosten til steppenomadene med blodtype B. Lektiner i melk passer dessuten best sammen med blodtype B. De med blodtype 0, som var kjøttetende jegere, kan lett reagere negativt på både korn og meieriprodukter.

Ser man på gjennomsnittsverdier i befolkningen kan vi si at blodtypen avgjør hvilke sykdommer man er mest utsatt for, og hvordan sjansene er for å bli frisk av ulike lidelser. For eksempel er A- og AB-mennesker mer utsatt for ulike kreftformer, og har dårligere prognose enn de med 0 eller B.
Tabellen nedenfor er forenklet og sammenstilt av Patrick Holford på basis av D'Adamos' resultater.

Forenklete egenskaper, gunstig kosthold og sykdomsdisposisjon for de 4 blodtypene:

Styrke

Svakheter

Sykdomsrisiki      

Gunstig kosthold

Ugunstig kosthold

Blodtype 0: JEGEREN. Sterk, selvstendig, ledertype

Robust fordøyelse

Motstand mot infeksjoner

Intoleranse for nye matvarer og miljø

Blodpropper

Inflammasjoner

Leddplager/ artritt

Mye protein:

Kjøtt, fisk,

Grønnsaker, frukt

Unngå hvete, mais, bønner, linser, kålsorter, rosenkål, sennep

Effektiv metabolisme, god utnytting av næringsstoffer

Overaktivt immunsystem, autoimmune reaksjoner

Lav thyroideafunksjon

Magesår

Allergier

Begrenset inntak av korn og belgfrukter

Hjelper: Sjømat, tang, salt, lever, rødt kjøtt, spinat, brokkoli

Blodtype A: JORDBRUKEREN. Bofast, samarbeidsvillig, ordentlig

God tilpasning til forandringer i kosthold og miljø

Sensibel fordøyelse

Sårbart immunsystem

Hjerte-karsykdom

Kreft

Anemi

Vegetarisk

Grønnsaker, tofu, sjømat, bønner, frukt

Unngå kjøtt, meieriprodukter,

hvete

Immunsystemet fremmer lett metabolisme

God motstand mot infeksjonssykdom

Lever- og galleblæresykdom

Diabetes type 1

Belgfrukter

Kornsorter

Hjelper: Soya, vegetabilske oljer, ananas

Blodtype B: NOMADEN. Balansert, fleksibel, kreativ

Sterkt immunsystem

Balansert nervesystem

Ingen svakheter

Autoimmune sykdommer

Diabetes type 1

Autoimmun sykdom

Lupus, MS

Alteter, balanse, kjøtt (- kylling) meieriprodukter, belgfrukter

Unngå mais, linser, peanøtter, sesamfrø, hvete, bokhvete

Tilpasses lett til nytt kosthold og miljø

Utsatt for sjeldne virus

Kronisk tretthet

Lou Gehrigs sykdom

Korn, bønner, grønnsaker, frukt

Hjelper: Egg, lever, vilt, lakris, te, greens

Blodtype AB: DEN GÅTEFULLE. Sjelden, karismatisk, mystisk

Tilpasset moderne liv

Svært tolerant immunsystem

Sensibel fordøyelse

Overtolerant immunsystem

Hjerte-karsykdom

Kreft

 

Blandet kost:

Kjøtt, sjømat, meieriprodukter,

tofu, kornsorter

Unngå: Rødt kjøtt, mais, frø, bokhvete

Kombinerer fortrinn fra A og B

Invaderes lett av mikroorganismer

Anemi

Belgfrukter, bønner, frukt, grønnsaker

Hjelper: Tofu, sjømat, tang, greens, ananas

Boka til D'Adamo & Whitney inneholder individuelt tilpassede diettløsninger for sunnhet, et langt liv og idealvekt, basert på et ,menneskes blodtype:

D’Adamo, P. & Whitney, C. (2002): Blodtypedietten. Forlaget Press AS, Oslo. ISBN 82-92013-03-2